Żadne państwo nie mogłoby istnieć bez ludzi, którzy są gotowi poświęcić swoje życie i zdrowie dla dobra większości. Pracownicy służb mundurowych muszą być na to gotowi każdego dnia, kiedy to mierzą się z niezabezpieczonymi sytuacjami i starają się przywracać zaburzony porządek. Niezależnie od tego, czy jest to pożar, rabunek, atak terrorystyczny, ci wyspecjalizowani obrońcy działają szybko i sprawnie by ratować życie obywateli.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • solidnie i na czas wypełniasz swoje obowiązki;
 • nie masz problemów z podporządkowaniem się innym osobom w danej grupie;
 • lubisz uporządkowany tryb pracy;
 • chciałbyś wykonywać zawód z misją i bliskie są Ci takie pojęcia jak ojczyzna, naród, społeczeństwo.

Jako pracownik służb mundurowych, pracownik ochrony możesz pracować w:

 

 • instytucjach dedykowanych tym służbom (Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei);
 • ochronie obiektów państwowych i prywatnych – od ochrony szkół i sklepów po prywatne firmy ochroniarskie.

Aby pracować w tym zawodzie należy:

 

 • mieć obywatelstwo polskie, co najmniej wykształcenie średnie, zaświadczenie o niekaralności oraz korzystać w pełni z praw publicznych;
 • zgłosić się do wybranej służby oraz przejść odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne;
 • pozytywnie przejść komisję lekarską, testy psychologiczne i sprawnościowe;
 • skończyć studia wojskowe lub kurs oficerski (w przypadku oficerów w wojsku);
 • mieć co najmniej wykształcenie podstawowe, min. 21 lat oraz ukończony odpowiedni kurs (w przypadku pracownika ochrony).

Praca jako pracownik służb mundurowych, pracownik ochrony może otworzyć drogę do:

 

 • dalszej kariery w służbach mundurowych (stopnie oficerskie);
 • otwarcia własnej firmy (np. ochroniarskiej, detektywistycznej);
 • pracy jako doradca w instytucjach rządowych oraz zajmujących się m.in. bezpieczeństwem.