Prawie każda organizacja, firma czy instytucja stanie w pewnym momencie przed koniecznością dokonywania zakupów. Przy większej skali zakupów, potrzebna będzie osoba, która potrafi wniknąć w specyfikę zamawianych produktów, określić wymaganą jakość, znaleźć odpowiedniego dostawcę, a następnie wynegocjować dobre warunki. Czasem niezbędne jest również zadbanie o prawidłowy przebieg procesu zakupowego zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • potrafisz precyzyjnie określić swoje oczekiwania, jak również poznawać potrzeby innych;
 • łatwo przychodzi Ci nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi;
 • potrafisz się targować, a znajomi uważają Cię za doskonałego negocjatora;
 • jesteś mistrzem najlepszych okazji – udaje Ci się kupować atrakcyjne towary/usługi w bardzo korzystnej cenie;
 • znasz się na dodawaniu, a nauka matematyki nigdy nie stanowiła dla Ciebie problemu;
 • samodzielnie podejmujesz decyzje, starannie analizując wszystkie za i przeciw;
 • nie przerazi Cię praca z dużą ilością danych, informacji, plików i dokumentów;
 • Twoi bliscy cenią Cię za stanowczość i pewność siebie;
 • potrafisz tak gospodarować swoim budżetem, że masz nie tylko środki na zaspokojenie swoich potrzeb, ale i oszczędności na czarną godzinę;
 • znasz język angielski na poziomie zaawansowanym lub zamierzasz się go nauczyć.

Jako kupiec możesz pracować:

 

 • w firmach o różnych profilach, gdzie będziesz odpowiadać za właściwe zaopatrzenie w niezbędne do funkcjonowania materiały;
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Aby pracować w tym zawodzie należy:

 

 • mieć wykształcenie wyższe – preferowane kierunki to ekonomia, logistyka i zarządzanie;
 • stale podnosić swoje kwalifikacje – poprzez udział w kursach (np. z zakresu negocjacji, nowych technologii materiałowych) oraz branżowych konferencjach (jest to także źródło pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych);
 • opanować język angielski na poziomie zaawansowanym, aby móc nawiązywać kontakty z dostawcami z całego świata.

Praca kupca może otworzyć drogę do:

 

 • objęcia stanowiska kierowniczego w działach zakupów różnych firm;
 • wyspecjalizowania się w określonej branży czy kategorii zakupowej (np. zakupy surowców do produkcji, zakupy opakowań);
 • własnej firmy o profilu produkcyjnym, usługowym czy dystrybucyjnym.