Rozwój cywilizacji ma swoje ciemne strony. Niszczenie środowiska, wykluczanie niektórych ludzi ze społeczeństwa, bieda, wymieranie gatunków zwierząt… Jako wolontariusz możesz pomagać ludziom, zwierzętom, środowisku. Dzięki takim osobom świat staje się lepszym miejscem.

 

Jako wolontariusz możesz pracować:

 

 • w różnego typu fundacjach, hospicjach i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi;
 • przy organizacji akcji charytatywnych, pozyskując sponsorów i darczyńców;
 • jako opiekun sprzętu komputerowego w danej placówce, prowadzący jej strony internetowe, pomagający w pracach administracyjnych i porządkowych;
 • przy organizacji świąt, imprez rozrywkowych czy wycieczek dla podopiecznych.

Aby zostać wolontariuszem należy:

 

 • nie musisz posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczą dobre chęci i wolny czas;
 • w niektórych przypadkach od wolontariusza oczekuje się posiadania kwalifikacji odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań (w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów).

Zdecyduj się na wolontariat, jeśli:

 

 • chcesz bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym;
 • opiekowanie i wspieranie innych ludzi sprawia Ci radość;
 • jesteś tolerancyjny, otwarty na innych ludzi i szanujesz ich odmienność;
 • charakteryzuje Cię optymizm, pogoda ducha, emanujesz pozytywną energią;
 • nie brakuje Ci odwagi i gotowości do podejmowania wyzwań;
 • nie boisz się wziąć na siebie odpowiedzialności, do końca wykonujesz pracę, której się podejmujesz;
 • można na Tobie polegać – na 100% zrobisz to, do czego się zobowiążesz.

Praca w ramach wolontariatu może otworzyć drogę do:

 

 • wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza kompetencji miękkich, takich jak empatia, umiejętność organizacji czasu, praca w zespole  – są to cechy potrzebne w większości zawodów;
 • wykonywania pracy, jakiej nie powierzono by Ci w pierwszej, płatnej pracy czy nawet na bezpłatnym stażu – nabyta tą drogą wiedza merytoryczna będzie Twoim atutem, kiedy będziesz rozpoczynać swoją ścieżkę w karierze zawodowej;
 • poznania wielu nowych ludzi wykonujących bardzo różne zawody i pochodzących z różnych środowisk – takie znajomości mogą okazać się bardzo przydatne w dalszym rozwoju Twojej kariery zawodowej;
 • lepszego poznania siebie i ugruntowania poczucia własnej wartości.