Pamiętasz tetris? Układanie drobnych klocków różnej wielkości, tak by na koniec wszystkie do siebie pasowały? Jako logistyk wykonujesz podobną pracę na dużo, dużo większą skalę. Starasz się tak zaplanować rozkład produktów w magazynie, dostawy i pakowanie, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby (czas, przestrzeń, pieniądze). To ciągła gimnastyka, która wymaga analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

  • umiesz doskonale organizować pracę swoją i innych;
  • masz umysł szachisty – przewidujesz, co może się wydarzyć i jesteś przygotowany na różne warianty rozwoju sytuacji;
  • praca pod presją czasu nie jest dla Ciebie problemem;
  • jesteś osobą opanowaną i odporną na stres;
  • znasz dobrze przynajmniej jeden język obcy (preferowany angielski) lub zamierzasz się go nauczyć.

Jako logistyk możesz pracować:

 

  • w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym oraz spedycyjnym – jako osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego (firmy produkcyjne), dystrybucję i transport, czyli za sprawny i optymalny kosztowo przepływ towarów.