Trendy na europejskim rynku pracy

Wprowadzenie robotów/ zaawansowanych maszyn może ostatecznie zastąpić niektóre zadania, które wcześniej wykonywał człowiek, jednocześnie tworząc nowe zadania, które będą wiązały się ze specjalistycznymi umiejętnościami i wyższymi kwalifikacjami.

Chociaż życie młodych osób w Europie kształtowane jest przez różne czynniki, istnieją też trendy wspólne, które wpływają na życie wszystkich, bez względu na kraj czy region zamieszkania.

 

Rozwój technologiczny oraz w szczególności czwarta rewolucja przemysłowa i automatyzacja mają decydujący wpływ na zatrudnienie i popyt na zawody na wyższych stanowiskach. Zautomatyzowane procesy, roboty i sztuczna inteligencja mogą zastąpić rutynowe działania związane z przetwarzaniem danych, mające wpływ zarówno na pracę fizyczną, jak i umysłową. W tym tekście chcielibyśmy zwrócić uwagą na 3 główne trendy, które dotyczą europejskiego rynku pracy.

     1. Spadek liczby miejsc związany ze zmianami technologicznymi/ automatyzacją

 

Wprowadzenie robotów/ zaawansowanych maszyn może ostatecznie zastąpić niektóre zadania, które wcześniej wykonywał człowiek, jednocześnie tworząc nowe zadania, które będą wiązały się ze specjalistycznymi umiejętnościami i wyższymi kwalifikacjami. Z tego powodu stale rośnie zapotrzebowanie na takie umiejętności, które będę odporne na automatyzację. W ich obrębie znajdziemy umiejętności z obszaru nauki, technologii, matematyki oraz inżynierii. Tutaj także w cenie będzie znajdować się inteligencja emocjonalna, zwłaszcza w przypadku miejsc pracy, gdzie kluczowe stają się interakcje międzyludzkie. Zautomatyzowane systemy nie są także w pełni zastąpić pracy, w której dominującym puzzlem jest kreatywność. Na co zatem warto zwrócić uwagę podczas planowania własnej przyszłości zawodowej? Przede wszystkim trzeba postawić na nieustanny proces zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, dokształcenie się oraz elastyczność zawodową.

Wiedza to wartość, której nie da się przecenić.
Elastyczni menedżerowie traktują pracowników jak osoby indywidualne, starając się dostosować do ich indywidualnych stylów i potrzeb.

     2. Elastyczność zawodowa (podaż pracy, czas pracy, miejsce zatrudnienia)

 

Pracodawcy wymagają od pracowników elastyczności w wielu wymiarach zawodowych. Ceniony pracownik to pracownik, który potrafi dopasować się do zmieniającego się popytu na pracę. Dotyczy to mobilności przestrzennej i zawodowej, warunków zatrudnienia, które coraz częściej opiera się na niestandardowym wymiarze czasu pracy (np. niepełny, ruchomy). Elastyczność działa w obie strony. Umiejętność dopasowania się ma także znaczenie w zarządzaniu podejściem do obsługi pracowników. Elastyczni menedżerowie traktują pracowników jak osoby indywidualne, starając się dostosować do ich indywidualnych stylów i potrzeb. Oceniają potrzeby pracowników i przekazują informacje zwrotne w celu optymalizacji wydajności. Wzrost elastyczności zatrudnienia to stały trend w Europie, który jest szczególnie widoczny wśród młodych pracowników.

     3. Wzrost oczekiwań pracodawców wobec kwalifikacji i umiejętności pracowników

 

Wiedza to wartość, której nie da się przecenić. Wiedza jednak, bez umiejętności wykorzystania jej w praktyce, pozostaje jedynie niewykorzystaną możliwością (ta umiejętność ma szczególnie znaczenia dla pracodawców). Choć absolwenci wyższych uczelni mają wiedzę, to niekoniecznie  przekłada się ona na wykorzystywanie jej w codziennych obowiązkach. Dane na poziomie UE potwierdzają, że choć zatrudnienie otrzymuje więcej osób z wyższym wykształceniem, to nadal obie grupy są narażone na niedopasowanie własnych kwalifikacji do zmieniającego się popytu na rynku pracy.