Nie dać się depresji!

Niezwykle istotną kwestią jest to, żeby umieć odróżnić sezonową chandrę, zwykle przygnębienie, od depresji. W przypadku tej ostatniej może pojawić się wiele objawów.

Szybkie życie, bo i szybkie czasy. Czasami sami nie nadążamy za tym wszystkim, co dzieje się dookoła, starając się dopasować do rytmu życia. Bywa, że nie starcza nam na wszystko sił, a do tego pojawia się jeszcze stres, którego długotrwałe działanie może doprowadzić do depresji.

 

     Depresja czy przygnębienie

 

Niezwykle istotną kwestią jest to, żeby umieć odróżnić sezonową chandrę, zwykle przygnębienie, od depresji. W przypadku tej ostatniej może pojawić się wiele objawów. Najczęściej spotyka się obniżenie nastroju, które widoczne jest w zachowaniu chorego oraz brak zadowolenia i radości z czynności, które do tej pory były dla niego źródłem pozytywnych bodźców. Chory może w ogóle nie odczuwać szczęścia i przyjemności z życia. Brakuje mu energii lub wręcz przeciwnie – jest nadpobudliwy. Obniżona zostaje zdolność koncentracji, mogą występować problemy z podejmowaniem decyzji, zaburzenia snu, zmiany w apetycie – utrata lub przyrost masy ciała niezwiązany z dietą. U 40-80% występują także myśli samobójcze. Może to prowadzić do różnych problemów emocjonalnych i fizycznych oraz zmniejszenia zdolności chorej osoby do normalnego funkcjonowania zarówno w pracy, jak i w domu.

Od 80 do 90% osób z depresją ostatecznie reaguje dobrze na leczenie.

     Depresję należy leczyć!

 

Depresja jest jednym z najbardziej uleczalnych zaburzeń psychicznych. Od 80 do 90% osób z depresją ostatecznie reaguje dobrze na leczenie. Przed ostateczną diagnozą lekarz powinien przeprowadzić dokładną diagnostyczną ocenę stanu pacjenta, uwzględniając wywiad oraz ewentualne, dodatkowe badania (np. badania krwi, aby upewnić się, że depresja nie jest spowodowana innymi stanami chorobowymi). Ocena ma na celu zidentyfikowanie określonych objawów, historii medycznej i rodzinnej, czynników kulturowych i czynników środowiskowych w celu postawienia diagnozy i zaplanowania działań. Depresję trzeba leczyć, ponieważ obniża ona znacząco komfort życia. Ignorowanie sygnałów, które powinny zmusić chorego do kontaktu z lekarzem, mogą doprowadzić do tego, że stanie się ona chroniczna i odporna na leczenie farmakologiczne. Z tego powodu często wymagana jest interwencja psychiatry. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba cierpi z powodu depresji, nie lekceważ jej objawów. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań możesz skorzystać z całodobowych telefonów zaufania.

 

     W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach:

 

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

– Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

– Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

– Szpitale psychiatryczne.

 

To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług.

 

Osobie chorej ciężko jest porozumieć się ze swoim otoczeniem, ponieważ nie wie ono, co przeżywa chory, dlatego tak ważne jest odpowiednie nastawienie obu stron. Nie wolno traktować tego jako wyimaginowany problem, czy wymówkę od pracy, ponieważ depresja jest poważną chorobą.