Już od czasów starożytnych medycy stanowili wybraną grupę w społeczeństwie, przez konieczność wieloletniego zdobywania wiedzy. Człowiek jest złożonym organizmem, a jego zdrowie zależy od interakcji tysięcy czynników. Dzięki latom nauki biologii, chemii, anatomii, fizjologii itd. masz szansę wyleczyć kogoś z choroby, zmniejszyć jego dyskomfort związany z problemami zdrowotnymi lub nawet uratować życie!

 

Wybierz zawód lekarza, jeśli:

 

 • rzetelnie i dokładnie wypełniasz powierzone Ci obowiązki;
 • lubisz się uczyć i być na bieżąco z wydarzeniami w interesujących Cię obszarach;
 • czujesz chęć pomagania innym;
 • widok krwi i ludzkiego ciała (nawet chorego lub z ułomnością) nie budzą w Tobie niechęci.

Jako lekarz możesz pracować:

 

 • w instytucjach zajmujących się zdrowiem (szpital, klinika, przychodnia, sanatorium, hospicjum, ośrodek rehabilitacyjny, gabinet lekarski, stacja pogotowia ratunkowego).

Jako farmaceuta możesz pracować w:

 

 • aptece;
 • hurtowni farmaceutycznej;
 • koncernie lub firmie farmaceutycznej;
 • laboratorium farmaceutycznym;
 • firmie kosmetycznej (przy produkcji i badaniach wyrobów kosmetycznych);
 • branży naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • inspekcji farmaceutycznej;
 • sanepidzie.

Jako analityk medyczny możesz pracować w:

 

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • firmach kosmetycznych, farmaceutycznych i związanych z branżą diagnostyki laboratoryjnej;
 • urzędach i instytucjach państwowych (np. laboratoriach kryminalistycznych, jednostkach zajmujących się kontrolą i badaniem żywności).

Wybierz zawód farmaceuty, jeśli:

 

 • interesujesz się medycyną;
 • w szkole do Twoich ulubionych przedmiotów należały chemia, biologia, matematyka i/lub fizyka;
 • stawiasz na sumienność i na czas wykonujesz powierzone obowiązki;
 • nauka nowych rzeczy sprawia Ci dużo satysfakcji;
 • znasz lub planujesz nauczyć się języka obcego;
 • lubisz pracować z ludźmi i mieć kontakt z dużą ilością osób w krótkim czasie;
 • jesteś w stanie zapamiętywać duże ilości informacji.

Wybierz zawód analityka medycznego, jeśli:

 

 • cenisz dokładność i skrupulatność;
 • chcesz się dokształcać, a nauka nowych rzeczy sprawia Ci dużo satysfakcji;
 • interesujesz się nowoczesnymi technologiami;
 • chemia, biologia i fizyka to Twoje ulubione przedmioty w szkole.

Aby pracować w zawodzie lekarza należy:

 

 • ukończyć sześcioletnie studia medyczne;
 • odbyć staż, a następnie zdać lekarski egzamin państwowy;
 • zrobić jedną ze specjalizacji ogólnych lub szczegółowych.

Aby pracować w zawodzie farmaceuty należy:

 

 • konieczne jest zdobycie wykształcenia wyższego farmaceutycznego (w tym odbycie praktyk);
 • po uzyskaniu wykształcenia wyższego konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Okręgowej Izby Aptekarskiej;
 • złożyć ślubowanie na ostatnim etapie;
 • w ramach każdych 5 lat pracy konieczne jest uczestnictwo w określonej liczbie kursów specjalistycznych;
 • coraz częściej wymagana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Aby pracować w zawodzie analityka medycznego należy:

 

 • skończyć 5-letnie studia wyższe na kierunku analityka medyczna;
 • mieć studia wyższe na kierunku biologia, farmacja, chemia lub biotechnologia (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra lub magistra inżyniera) albo studiów weterynaryjnych (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii), a następnie odbyć kształcenie podyplomowe, kończące się egzaminem – zamiast szkolenia podyplomowego można uzyskać specjalizację I lub II stopnia albo uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii;
 • ukończyć studia wyższe na kierunku lekarskim, uzyskać tytuł zawodowy lekarza, a następnie odbyć kształcenie podyplomowe.

Praca jako lekarz może otworzyć drogę do:

 

 • objęcia funkcji kierowniczych w instytucjach służby zdrowia (np. dyrektor szpitala);
 • prowadzenia własnej działalności.

Praca jako farmaceuta może otworzyć drogę do:

 

 • objęcia roli kierownika apteki
 • własnej apteki;
 • objęcia funkcji kierowniczej w działach badań i rozwoju firm farmaceutycznych lub kosmetycznych.

Praca jako analityk medyczny może otworzyć drogę do:

 

 • założenia własnego laboratorium analiz medycznych;
 • objęcia funkcji kierowniczej w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.