Mówi się, że „najważniejsze jest zdrowie, bo nic go nie zastąpi”. W czasach wydłużającej się średniej długości życia niezwykle ważne jest to, by systematycznie dbać o swoje zdrowie. Stąd też rosnące zapotrzebowanie na osoby, które dzięki swojej wiedzy mogą nas wspierać w prowadzeniu zdrowego trybu życia.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • bardzo ważne są dla Ciebie dobre relacje z ludźmi;
 • sprawia Ci radość, kiedy możesz pomóc innej osobie;
 • potrafisz szybko nawiązać dobry kontakt z innymi, niezależnie od ich wieku;
 • inni mówią Ci, że dobrze radzisz sobie z opieką, np. nad zwierzętami;
 • jesteś cierpliwy i zdyscyplinowany;
 • nie boisz się widoku krwi ani chorych osób;
 • umiesz działać pod presją czasu;
 • potrafisz utrzymać skupienie, pracując o różnych porach dnia oraz w nocy;
 • przywiązujesz dużą wagę do higieny;
 • znasz, zamierzasz nauczyć się języka angielskiego lub innego języka obcego.

Wykonując jeden z powyżej wskazanych zawodów, możesz pracować w:

 

 • państwowych lub prywatnych ośrodkach zajmujących się zdrowiem (szpital, przychodnia, gabinet medyczny, dom pomocy społecznej, dom dziecka, dom seniora, hospicjum, sanatorium, ośrodek rehabilitacyjny, ambulatorium, szkoła, szkoła rodzenia);
 • fundacjach zajmujących się pomocą chorym;
 • prywatnych domach ( jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, opiekun medyczny).

Aby pracować w tym zawodzie należy:

 

 • ukończyć studia licencjackie lub magisterskie na wydziale pielęgniarstwa, a następnie odbyć 12-miesięczny staż zawodowy (w przypadku pielęgniarki);
 • ukończyć naukę w rocznej szkole policealnej (w przypadku opiekuna medycznego);
 • mieć co najmniej wykształcenie średnie i kontynuować naukę na dwuletnim medycznym studium zawodowym lub ukończyć studia I stopnia, odbyć sześciomiesięczną praktyką zawodową w ramach studiów, a następnie zdać Państwowy Egzamin Ratownika Medycznego, tzw. PERM (w przypadku ratownika medycznego);
 • znać język obcy (szczególnie angielski).

Praca w tych zawodach może otworzyć drogę do objęcia stanowiska:

 

 • pielęgniarki lub położnej oddziałowej zarządzającej grupą pielęgniarek;
 • naczelnej pielęgniarki lub położnej szpitala;
 • przedstawiciela medycznego w firmie farmaceutycznej;
 • prowadzenia własnej działalności (np. prywatnej szkoły rodzenia).