Wiele osób ucieka z miasta i woli wieść spokojniejsze życie na terenach mniej zamieszkałych, a bycie rolnikiem lub hodowcą zwierząt jest w tym przypadku zawodem idealnym. Praca ta jest mocno regulowana przez cykl natury, jednak nowoczesne technologie bardzo ją ułatwiają. Efektywne zarządzanie rolą coraz częściej przypomina prowadzenie małego przedsiębiorstwa.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • istotny jest dla Ciebie kontakt z przyrodą lub zawsze chciałeś mieszkać i pracować na wsi;
 • interesujesz się zwierzętami i chciałbyś mieć (lub już masz) jakieś zwierzę domowe;
 • cieszysz się bardzo dobrą kondycją fizyczną;
 • nie przeraża Cię perspektywa wstawania o świcie, praca w godzinach nocnych (hodowca);
 • potrafisz samodzielnie organizować swój czas pracy;
 • lubisz pracę fizyczną;
 • jesteś osobą cierpliwą, konsekwentną i odpowiedzialną.

Jako rolnik, hodowca możesz pracować w:

 

 • ramach własnej działalności gospodarczej;
 • stadninie koni (hodowca koni);
 • gospodarstwie rybnym (hodowca ryb);
 • okręgowej stacji hodowli zwierząt.

Aby pracować w tym zawodzie:

 

a) W przypadku rolnika

 

Wymogi związane z posiadaną ziemią i zamieszkaniem:

 

 • trzeba mieć ziemię, możliwe jest także jej dzierżawienie lub objęcie w wieczyste użytkowanie;
 • łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha;
 • należy mieć kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze, w którym jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • przez okres zamieszkania w gminie trzeba prowadzić dane gospodarstwo osobiście.

 

Wymogi związane z edukacją:

 

 • trzeba mieć co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i mieć co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem;
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze i mieć co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy;
 • tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i mieć co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe

b) W przypadku hodowcy

 

 • nie ma formalnych wymogów związanych z edukacją;
 • warto skończyć szkołę średnią i uzyskać tytuł – technik hodowca zwierząt;
 • warto kontynuować kształcenie np. na kierunku zoologicznym, zootechnicznym czy weterynaryjnym;
 • należy znać i przestrzegać przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (w przypadku hodowcy zwierząt gospodarskich);
 • należy dokonać rejestracji hodowli w organizacjach zrzeszających hodowców poszczególnych gatunków zwierząt.

Praca jako rolnik, hodowca może otworzyć drogę do:

 

 • pracy w instytucjach związanych z rolnictwem i hodowlą, np. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa;
 • pracy naukowej lub dydaktycznej w ośrodku naukowym związanym z rolnictwem lub hodowlą.