Jednych kręcą samochody, innych kręci kolej. Bywają takie osoby, które od dziecka ciągnie do pociągów. Często interesują się także taborem, znają modele pociągów i składów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Praca na tym stanowisku wymaga znajomości procedur oraz bardzo dużej dokładności, ponieważ jakiekolwiek uchybienia mogą zagrozić podróżnym.

 

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • zawsze dotrzymujesz słowa i na czas wykonujesz powierzone zadania;
 • jesteś w stanie bezwzględnie przestrzegać dyscypliny wynikającej z przepisów, regulaminów i poleceń przełożonych;
 • w dzieciństwie Twoimi ulubionymi zabawkami były kolejki;
 • mówią o Tobie, że masz dobry refleks i sokoli wzrok.

Jako maszynista możesz pracować:

 

 • na kolei, kierując lokomotywą elektryczną lub spalinową;
 • oprócz prowadzenia pociągu do Twoich obowiązków należeć będzie łączenie i rozłączanie wagonów, naprawa drobnych usterek, szkolenie młodszych współpracowników i nadzorowanie pracy podległych ludzi (np. z pomocnika maszynisty).

Jako zawiadowca stacji możesz pracować:

 

 • na stacji kolejowej oraz na przydzielonych posterunkach ruchu i punktach ekspedycyjnych przy nadzorowaniu pracy w zakresie wyprawiania pociągów ze stacji, prowadzenia ruchu na szlakach oraz wykonywania prac manewrowych i rozrządowych.

Jako nastawniczy możesz pracować:

 

 • na nastawniach przy obsłudze urządzeń sterowanych ruchem.

Jako rewident taboru kolejowego możesz pracować:

 

 • na stacjach kolejowych przy weryfikacji stanu technicznego taborów kolejowych przyjeżdżających na stację docelową lub podstawianych do odjazdu oraz przy sprawdzaniu aktualności ostatniej rewizji i weryfikowaniu naprawy ewentualnych usterek, które wykryto w jej trakcie.

Jako dyżurny ruchu możesz pracować:

 

 • na stacji kolejowej przy nadzorze bezpiecznego prowadzenie ruchu pociągów na szlakach kolejowych, czynności związanych z manewrowaniem pociągami oraz pracy pracowników pełniących służbę.

Jako dróżnik możesz pracować:

 

 • w obsłudze przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych.

Aby zostać kolejarzem:

 

 • możesz ukończyć technikum o profilu elektrotechnicznym, mechanicznym lub kolejowym;
 • warto po liceum ukończyć liceum profilowe, najlepiej o profilu mechanicznym;
 •  warto po liceum ogólnokształcącym podjąć naukę w szkole policealnej o profilu kolejowym;
 • należy zdobyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania zawodu maszynisty;
 • aby zostać maszynistą, możesz najpierw pracować w warsztacie naprawczym taboru kolejowego, a potem objąć stanowisko pomocnika maszynisty i po przejechaniu określonej liczby kilometrów udać się na szkolenie, które kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym;
 • powinieneś mieć zaświadczenie o niekaralności (w przypadku maszynisty jest to obowiązkowe).

Praca kolejarza może otworzyć drogę do:

 • pracy naukowej w Instytucie Kolejnictwa, po zdobyciu wyższego wykształcenia o profilu kolejowym lub pokrewnym i w sytuacji zainteresowania karierą naukową.