Ziemia. Mogłoby się mylnie wydawać, że to jedna z najbardziej stałych rzeczy na naszym świecie. W końcu codziennie po niej chodzimy. Jednak ziemia jak wszystko inne podlega ciągłym zmianom, które monitorują geodeci, dbając o to, aby budynki były stabilne, mosty trwałe, a następnie dobrze odzwierciedlone, np. na mapach.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • matematyka, geografia i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu;
 • lubisz analizować mapy i wykresy;
 • dobrze orientujesz się w terenie, np. w czasie biegu na orientację;
 • dokładnie i rzetelnie wykonujesz powierzone Ci obowiązki;
 • jesteś cierpliwy i nie zniechęcasz się nawet po początkowych niepowodzeniach.

Jako geodeta, kartograf możesz pracować w:

 

 • firmach związanych z budownictwem;
 • firmach geodezyjnych;
 • firmach zajmujących się kartografią;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem surowców, np. węgla, gazu, ropy;
 • urzędach: gminy, powiatowych, wojewódzkich lub innych jednostkach administracji państwowej, np. Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Aby pracować w tym zawodzie:

 

 • konieczne jest ukończenie technikum geodezyjnego (mniejszy zakres uprawnień) lub uzyskanie wykształcenia wyższego na kierunku geodezja i kartografia (większy zakres);
 • następnie trzeba ukończyć praktykę i zdać egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu (w przypadku chęci zostania samodzielnym specjalistą).

Praca jako geodeta, kartograf może otworzyć drogę do:

 

 • założenia własnej firmy
 • objęcia stanowisk kierowniczych w państwowych lub prywatnych firmach związanych z geodezją/ kartografią.