Czasem życie potrafi się skomplikować… wtedy możemy zwrócić się o pomoc do doradców i terapeutów, którzy są specjalistami w dziedzinie danych problemów i dzięki swojej wiedzy będą w stanie nam pomóc. Zawody te wybierają osoby, dla których ważne są relacje z innymi.

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

  • bardzo ważne są dla Ciebie dobre relacje z ludźmi;
  • sprawia Ci radość, kiedy możesz pomóc innej osobie;
  • inni mówią Ci, że dobrze radzisz sobie z opieką. np. nad dziećmi.

Jako doradca (zawodowy, personalny) lub terapeuta możesz pracować w:

 

  • poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, rekrutacją pracowników;
  • wewnętrznych działach HR.

Aby pracować w tym zawodzie należy mieć wykształcenie wyższe z:

 

  • zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kierunki: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, marketing, ekonomia) lub studia podyplomowe z zakresu HR (w przypadku doradcy);
  • psychologii (ewentualnie pedagogiki, medycyny, pielęgniarstwa) oraz ukończyć szkołę psychoterapii (w przypadku psychoterapeuty) lub odpowiedni kurs terapeutyczny (np. terapia uzależnień).

Praca jako doradca (zawodowy, personalny) lub terapeuta może otworzyć drogę do:

 

  • własnej działalności (np. gabinetu psychoterapeutycznego).