Wiedza. Dla wielu ludzi to wartość sama w sobie, a najlepszym sposobem jej realizacji jest praca badawcza. Prowadzenie eksperymentów, czytanie i poszerzanie wiedzy, pisanie własnych publikacji i testowanie hipotez po to, by odkryć nowy lek, nową terapię, nowe rozwiązanie i z czasem zyskać sławę eksperta w danej dziedzinie.

Wybierz ten zawód, jeśli:

 • uwielbiasz naukę, jest jakaś dziedzina wiedzy, którą chciałbyś zgłębiać
 • jesteś zdyscyplinowany i umiesz pracować pod presją czasu
 • umiesz wyznaczać i realizować długofalowe cele
 • znasz lub planujesz nauczyć się języka angielskiego

Jako badacz/naukowiec możesz pracować:

 • w instytucji naukowej (np. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju)
 • na uniwersytecie, politechnice
 • dla prywatnej firmy w dziale badawczym lub rozwoju

Aby pracować w tym zawodzie:

 • po skończeniu studiów kontynuuje się naukę na uczelni jako doktorant; po obronie doktoratu naukowiec może kontynuować zdobywanie kolejnych stopni naukowych
 • istotne jest, by znać język angielski (lub w mniejszym stopniu inny język obcy), ponieważ duża część wiedzy naukowej jest na świecie dostępna po angielsku

Praca jako naukowiec, badacz, pracownik laboratorium może otworzyć drogę do:

 • kariery w strukturach uczelni, np. zostania profesorem
 • innych stanowisk kierowniczych na uczelni, np. kierownik/ dyrektor instytutu
 • pracy na uczelniach lub w instytutach zagranicznych