Zawód łączący zarówno aspekty analityczne, jak i artystyczne. Projektując budynki i wnętrza, dbasz o to, aby ludzie byli otoczeni ciekawymi i użytecznymi zabudowaniami, które inspirują i zachęcają, by spędzać w nich czas. Wielcy architekci zapisali się na kartach historii, a ich projekty inspirują i fascynują do dziś.

 

 

Wybierz ten zawód, jeśli:

 

 • masz bardzo dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną;
 • interesujesz się branżą budowlaną i przyrodą;
 • interesujesz się takimi dziedzinami jak plastyka i nauki ścisłe (chociaż zainteresowanie naukami humanistycznymi także się przyda);
 • jesteś cierpliwy i mimo przeciwności dążysz do obranego celu;
 • inni mówią Ci, że masz poczucie estetyki i dobry gust.

Jako architekt możesz pracować w:

 

 • biurze projektowym, agencji architektonicznej;
 • działach planowania przestrzennego;
 • firmie deweloperskiej.

Aby pracować w tym zawodzie:

 

 • konieczne jest ukończenie studiów związanych z architekturą, następnie odbycie praktyki i zdanie egzaminu zawodowego (w przypadku architekta krajobrazu są to studia w tym kierunku);
 • należy zdobyć odpowiednie pozwolenia budowlane i/lub projektowe (w tym celu konieczne jest odbycie dwuletniej praktyki w biurze oraz rocznej na budowie);
 • należy zostać członkiem Izby Architektów RP bądź Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zależnie od specjalizacji);
 • warto znać co najmniej jeden język obcy, gdyż znacząco rozszerza to bazę potencjalnych klientów.

Praca jako architekt może otworzyć drogę do:

 

 • otwarcia własnego biura projektowego;
 • zajęcia stanowiska specjalistycznego w biurze projektowym, agencji architektonicznej;
 • pracy w działach planowania przestrzennego lub firmie deweloperskiej.