Mobbing. Po czym go rozpoznać?

Wyzwiska, obelgi, przemoc fizyczną (bez względu na to, czy doświadczyłeś ich w zamkniętej przestrzeni, czy w towarzystwie innych osób) łatwo jest zaklasyfikować do działań o charakterze mobbingu.

Coraz częściej słyszy się o przejawach mobbingu w przestrzeni zawodowej. Osoby, które go doświadczają, (są świadomi, jakie działania i zachowania zaliczane są do mobbingu i znają swoje prawa) próbują się bronić. W teorii większość ma świadomość tego, na jakie nadużycia pracodawca nie powinien sobie pozwalać w miejscu pracy. W praktyce bywa jednak różnie. Sprawdź, jakie zachowania mogą charakteryzować mobbing.

 

     Doświadczyłeś słownego lub psychicznego znęcania się

 

Wyzwiska, obelgi, przemoc fizyczną (bez względu na to, czy doświadczyłeś ich w zamkniętej przestrzeni, czy w towarzystwie innych osób) łatwo jest zaklasyfikować do działań o charakterze mobbingu. Czasami jednak pracodawca może „delikatniej” okazywać Ci swoją nieprzychylność. Połączenie dwóch słów (pasywny i agresywny) oznacza tendencje do przekazywania wrogości w sposób subtelny przy wykorzystywaniu drobnych sugestii, małych uszczypliwości, dziwnych zachowań (w wyniku, których czujesz się skrępowany).

 

Pasywno-agresywny, czyli jaki? 

 

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.
Jeśli doświadczyłeś mobbingu, powinieneś porozmawiać ze swoim prześladowcą.

     Każdy Twój pomysł i podjęta decyzja są kwestionowane

W zasadzie wszystko, co robisz, ogranicza się do tego, że zostało wykonane źle. Jesteś stale bombardowany ze strony pracodawcy tym,  że sobie nie radzisz w żadnej kwestii zawodowej. Twój szef i inni wykorzystują swoją władzę znacznie bardziej niż zwykle, mówiąc, co powinieneś robić, a czego nie. Nie masz szansy na samodzielne podejmowanie decyzji (nawet jeśli Twoje stanowisko tego od Ciebie wymaga).

 

     Jesteś izolowany od innych

Nagle zostajesz wykluczony ze spotkań, które wcześniej były częścią Twoich obowiązków. Choć możesz otrzymać uzasadnienie takiego wyboru, nie musi być one łatwe do powiązania z konkretnymi wydarzeniami, które miały miejsce w firmie. Możesz także zaobserwować, że nie otrzymujesz już zaproszeń na wspólne lunche, wypady i spotkania poza godzinami pracy.

 

     Jesteś stale krytykowany

W zasadzie najczęstszymi słowami, które są do Ciebie kierowane, odnoszą się do krytyki. Twój pracodawca i współpracownicy przy każdej okazji wypominają Ci błędy i potyczki (nawet jeśli mały one miejsce wieki temu). Jesteś fałszywie oskarżany i nie otrzymujesz konstruktywnych wskazówek związanych z wykonywaniem swoich obowiązków.

 

     Otrzymujesz zadania, które są ponad Twoje możliwości

Dostajesz nowe zadania nie po to, aby się rozwijać (Twój szef celowo chce utrudnić Ci życie). Nagle zmienia Twój harmonogram, wiedząc, że masz dodatkowe obowiązki po pracy (np. odebranie dziecka z przedszkola, zajęcia w szkole językowej). Mimo że pracodawca jest świadomy Twoich umiejętności, to specjalnie wrzuca Cię na zawodowe miny, aby patrzeć, jak polegniesz. Przez takie zachowania musisz spędzać więcej czasu, przygotowując się do swoich obowiązków, zostajesz dłużej w biurze, masz mniej czasu dla siebie. Mimo próśb i zgłaszanych problemów, Twój  pracodawca ignoruje je.

 

     Jak bronić się przed mobbingiem?

Jeśli doświadczyłeś mobbingu, powinieneś porozmawiać ze swoim prześladowcą. Istnieje szansa, że nie zdaje on sobie pojęcia z niewłaściwego zachowania i próba wyegzekwowania Twoich praw, okaże się sukcesem (przestaniesz doświadczać przykrych sytuacji w pracy, o których wspominaliśmy wyżej). Każdy kto doświadczył mobbingu, powinien mieć świadomość tego, że można się przed nim bronić (i trzeba!). Zgodnie z art. 943 § 3. kodeksu pracy, pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz § 4 pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.