VIII Międzynarodowa Konferencja Entime

Zapisz się

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zaprasza do uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji ENTIME. Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego z praktykami życia gospodarczego – z przedsiębiorcami i przedstawicielami środowisk doradztwa biznesowego.

Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie to stanie się dobrym miejsce wymiany poglądów, prezentacji wyników badań o charakterze zarówno koncepcyjnym, teoretycznym oraz empirycznym, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy w danym obszarze.

 

➡️ Obszary tematyczne konferencji:

 

• Więzi pomiędzy przedsiębiorstwami, sieci oraz kapitał społeczny
• Odpowiedzialna przedsiębiorczość
• Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w perspektywie historycznej
• Technologia, innowacje oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw
• Sukcesja w firmach rodzinnych
• Przedsiębiorczość a wzrost i rozwój gospodarczy
• Przedsiębiorczość i jej otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne
• Sukcesy i upadki przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach, w tym prognozowanie zagrożenia upadłością
• Jakościowe i ilościowe metody badania przedsiębiorczości
• Finansowanie przedsiębiorstw oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstw
• Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna

 

Wstęp: bezpłatny