Czym zajmuje się project manager?

Project manager angażuje się już na etapie pomysłu, zanim jeszcze stanie się on pełnoprawnym projektem.

PROJEKT. Ilość czasu na jego wykonanie: 3 miesiące. Ilość osób potrzebnych, aby byłoby to możliwe: 15. Osoba, która spinać będzie pracę wszystkich: project manager – odpowiedzialny za inicjowanie, planowanie, kontrolowanie, wykonywanie oraz dostarczanie projektu na czas. Jego praca wymaga umiejętności wchodzenia w wiele butów naraz. Jakie dokładnie są jego zadania?

 

     Inicjowanie projektu

Zanim project manager zbierze całą ekipę i rozpocznie wykonywanie projektu, najpierw musi stworzyć biznesplan, przeanalizować rynek, stworzyć koncepcję, a później przedstawić ją klientowi, który zdecyduje, czy chce, aby to właśnie tej firmie/agencji powierzyć wizję zrealizowania zadania. Project manager angażuje się już na etapie pomysłu, zanim jeszcze stanie się on pełnoprawnym projektem.

 

     Współpraca z klientami

Jednym z obowiązków project managera jest dbanie o relacje z klientami firmy oraz kontakt na każdym etapie realizacji projektu (od tworzenia początkowego obrazu, aż do jego wykonania i realizacji).

Project manager – odpowiedzialny za inicjowanie, planowanie, kontrolowanie, wykonywanie oraz dostarczanie projektu na czas.
Chociaż to klient ma dużą moc sprawczą, to od project managera zależy podejmowanie wielu decyzji.

     Współpraca z zespołem

Project Manager jest często najważniejszym spoiwem między pracownikami a zarządem firmy oraz zewnętrznymi partnerami biorącymi udział w projekcie. Na każdym jego odcinku współpracuje z zespołem. Określa i rozdziela poszczególne zadania oraz tworzy harmonogram pracy i celów, które muszą być spełnione, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem.

 

     Podejmowanie kluczowych decyzji

Chociaż to klient ma dużą moc sprawczą, to od project managera zależy podejmowanie wielu decyzji. Nawet jeśli nie jest są one bezpośrednio przez niego inicjowane, to on przedstawia propozycje i decyzje, które klient powinien zaakceptować. Ze względu na zaangażowanie, project manager jest najlepiej poinformowany o wszystkich krokach i zasadniczych działaniach, które są istotne dla powodzenia akcji.

 

     Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Po zakończonym projekcie, projekt manager często spotyka się z całym zespołem, aby omówić szczegóły zrealizowanego zadania (jak wyglądała współpraca, czego zespól się nauczył, jakie były trudności i wyzwania po drodze, czy wszystkie cele zostały osiągnięte, czy klient jest zadowolony). Pomaga to zespołowi rozwijać i utrzymywać wiedzę organizacyjną, a jednocześnie zapobiegać ponownym błędom, które mogłyby pojawić się w przyszłości. Project manager często organizuje także szkolenia, by podzielić się swoją wiedzą ze współpracownikami.